Kein Training am Karfreitag, 30.03.2018 und Ostermontag, 02.04.2018

Freitag, 30.03.2018 - Montag, 02.04.2018
Ort: Aikido Dojo Seishinkan

Liebe Aikido,

Kein Training am Karfreitag, 30.03.2018 und Ostermontag, 02.04.2018