Kangeiko und Kagamibiraki 2017

Montag, 16.01.2017 - Samstag, 21.01.2017
Ort: Aikido Dojo Seishinkan

Gern laden wir alle Aikidoka und Gäste zur Kangeiko und zum Kagamibiraki ein.

Kangeiko:

16.01.-20.01.2017 von07:00-08:00 Uhr

Kagamibiraki:

21.01.2017, 18:00-19:00 Uhr Training

Danach Feier!

kagami-17